Rart, Svensk Hemsida uppladdad till www.rart.com/se 110105


A2-logo

Klicka här om du inte ser ett logo studsande.

INTRODUKTION TILL RART
SLUMPKONST PÅ WEBBEN

Introduktion

Rart (från engelska Random Art), eller slumpkonst, är det namn vi givit på program som genererar ständigt föränderliga rörliga bilder på en dataskärm. Ett sådant program kallar vi ett Rart universum. Man kan tänka sig dataskärmen som ett fönster mot ett universum som skapats för sina visuellt intressanta möjligheter. Vi kallar den som ser på ett rartuniversum för observatör. Observatören kan också påverka det rartuniversum som är under observation.

Här följer en sammanfattning av kraven på ett rartuniversum:
För en  fylligare beskrivning av begreppet Rart hänvisas till Filosofi och Principer för Rart.

Rart på webben

Rart började utvecklas som konstform på 1980-talet. På mitten av 90talet utvecklades programmeringsspråket Java som snart blev ett mycket populärt programmeringsspråk (inte att förväxla med Javascript som är något helt annat!). Det utvecklades av datortillverkaren Sun Microsystems som emellertid med  inte helt osjälvisk generositet gjorde språket och den stödjande programvaran tillgänglig för allmänheten. Språket hade två avgörande egenskaper som gjorde att det entusiastiskt anammades som basen för det programsystem som nu förverkligar Rart. Det var maskinoberoende, dvs Java program kan köras på de flesta datorer, speciellt de persondatorer som nu finns överallt. Java var också från början inriktat på att stödja utvecklingen av program för webben som ju började få allmän spridning i mitten av 1990-talet tills nu 70% av världens befolkning har tillgång till webben. (läs mer om Java på engelska här). Med Java som bas kan idag ett rartkonstverk, ett rartuniversum, observeras av mer än hälften av jordens befolkning. Dessutom måste fortsatt utveckling vara bakåt kompatibelt vilket innebär att ett rartuniversum som observeras idag kommer att se ut på samma sätt om många, många år. Vi har därmed en nästan överväldigande teknisk bas för den nya konstformen Rart.

Ett Java program på webben kan läsas av en webbläsare och exekveras som en "applet". Program som exekveras direkt på en dator kallas ofta applikationer. I allmänhet har en applet inte samma möjligheter att använda datorns resurser som en applikation. En applikation har till exempel tillgång till datorns filsystem och kan lagra data på hårddisken. Det kan inte en applet, bl.a. av säkerhetskäl. Följande gäller dock för ett rartuniversum: Ett rartuniversum uppför sig precis på samma sätt antingen det exekveras som en applet via webben eller som en applikation på en dator. Den enda skillnaden är att man via webben idag inte kan frysa bilder för utskrift. För att kunna detta måste användaren på något sätt införskaffa det program, den s.k. rartrunner, som tillåter exekvering av ett universum som en applikation.

För mera detaljer om rartsystemet implementerat i Java hänvisas till en webbaserad kurs
på engelska, Introduction to Java, som nu är under uppdatering.


Exempel på Rart

Vi skall här visa tre exempel på rartuniversum programmerade i Java. De demonstreras här som applets, dvs de kan observeras över webben, men inte frysas. Som alla rartuniversum kan observatören påverka ett universum. För att börja interaktera med ett universum trycker du in den högra musknappen. Du får då en meny, sk popuppmeny som låter dig läsa om vad konstnären, rartisten, säger om sitt universum (under om) samt under visa låter dig ändra de parametrar konstnären gjort föränderliga.


Observera:
Ett universum som observeras i detta sammanhang kommer upp i ett nytt fönster som kan ändras till storlek och, om du vill, t.o.m täcka hela bildskärmen. När du slutat titta och stänger fönstret är du tillbaka i din webbläsare men med en blank sida. Du måste då trycka på bakåtknappen på webbläsaren för att fortsätta.

Observera Ägg universum

Observera Polygon universum

Observera Flingor universum

En ny version av äggen gjordes 2010. Den ändrar automatiskt för och bakgrundsfärger och har ochså andra överaskningar inbyggda. Kolla in Egg

För ytterligare exempel på rartuniversum hänvisas till rartgalleriet


Om påslag av Java
Du borde i rubriken ovan se A-Squares logo flyta bakom en välkomnande text. Om du inte ser detta, stödjer din webbläsare inte Java och du kan då inte se på Rart. Moderna webbläsare har för det mesta Java påslaget, eller stödjer i alla fall Java, varvid du borde kunna slå på Java genom att  leta dig fram på bl.a. nätalternativ eller dylikt. Ett undantag är de senaste upplagorna av Internet Explorer som på sitt enträgna vis frågar om Du verkligen vill se på webbsidor med Java, vilket ingår i vad Microsoft kallar "ActiveX Controls". Om du svarar ja går det alltid bra om det bara är java på sidan. För en mera detaljerad utredning kan du läsa mera på www.rart.com, rarts engelska hemsida, och under rubriken trycker på "If you don't see a floating logo, click here".